ÄNDAMÅL

Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Grums kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grums Kommuns Hyresbostäder
Organisationsnummer:873200-0735
Adress:
  • Åsgatan 7
  • 66430 GRUMS
Telefonnummer:0555-422 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS