ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till anordnande af kurser i köpmannavetenskap och lefvande språk, event. till stipendier för att därigenom på verksammaste sätt bidraga till ernåendet af föreningens viktigaste ideella syften, höjandet af kårens merkantila utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grosshandlaren och Riddaren Pehr Swartz Donationsfond
Organisationsnummer:802481-9883
Adress:
  • Norrköpings Kontoristförening
  • Box 618
  • 601 14 Norrköping
Telefonnummer:0769-308630
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 620 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS