ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och bevara den gamla bondekulturen inom Harmångers församling, tillhandahålla lokal för konstnärlig och litterär verksamhet samt genom användande av den avkastning som upplupits under föregående år, verka för att uppfylla stiftelsens ändamål i den mån avkastningen ej behöver tagas i anspråk för fastigheten Rösta 3:15 drift och andra fasta kostnader samt underhåll och tillbyggnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gropgården
Organisationsnummer:802479-8715
Adress:
  • Birgitta Östberg
  • Strömsbruksvägen 3
  • 829 95 HARMÅNGER
Telefonnummer:0652-301 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS