ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med den kristna tron som grundpelare stödja, stimulera och belöna utbildning, forskning och opinionsbildning på ett sådant sätt att miljö, kompetens, och social utveckling främjas – regionalt, nationellt och globalt. Stiftelsen ska även kunna bedriva hjälpverksamhet bland behövande familjer för att öka livskvaliteten. Ändamålet ska tillgodoses genom understödjande av i huvudsak olika ideella och ickekommersiella organisationer samt individer. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som: – avser missionsarbete – avser kristet ungdomsarbete – avser bibelspridning och bibelöversättning – avser familjerådgivning – avser nykterhetsarbete – ger en bättre miljö med särskild inriktning på rent vatten – drivs av välrenommerade nationella och internationella organisationer samt trossamfund med särskild inriktning på behövandes rätt till vård, omsorg och läkemedel Ändamålet ska främjas genom att Stiftelsen betalar ut bidrag och stipendier ur Stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grey Donkey Foundation
Organisationsnummer:802479-7071
Adress:
  • Hammar
  • Horsvad 1
  • 517 95 Olsfors
Telefonnummer:0703-290005
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 953 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS