ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet genom att lämna bostadsbidrag och bidrag till avkoppling och rekreation till äldre och/eller handikappade kontorister och handelsanställda varvid medlemmar i Göteborgs Kontoristförening har företräde och pensionstillskott kan beredas tidigare anställda vid Göteborgs Kontoristförening, att stödja verksamheten inom erkända handikapporganisationer varvid i första hand inriktning skall ske mot kontorstekniska hjälpmedel, att främja utbildning inom handels- och kontorsyrket samt att stödja vetenskaplig forskning, främst sådan med inriktning mot handels- och kontorsyrket, såsom erogonomi, allergi, hjärt-, lung- och synskador och liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Kontoristförenings Ålderdomshem
Organisationsnummer:857200-9259
Adress:
  • Hans Enghult
  • Gräddgatan 10
  • 412 76 Göteborg
Telefonnummer:031-406875
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS