ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att verka för att alla invånare i Göteborgs stad ska uppleva trygghet, likvärdighet och framtidstro och ges möjlighet till beslut och handlingsutrymme över sitt liv och i sin tillvaro.

Stiftelsens ändamål uppfylls genom att stiftelsen ger ekonomiskt och organisatoriskt stöd för insatser som främst riktas mot barn och unga i Göteborg med syftet att minska antalet riskfaktorer, förbättra livsvillkor och öka antalet skyddsfaktorer.

Stiftelsens huvudsakliga uppgifter ska bestå av att:
a) identifiera fungerande skalbara verksamheter;
b) identifiera behov av åtgärder som inte har en befintlig lösning;
c) identifiera och hantera hinder för skalbarhet och implementering av åtgärder;
d) samverka med ideella, privata och offentliga aktörer som kan genomföra åtgärder eller verksamheter;
e) följa upp och mäta effekterna av åtgärder och verksamheter som mottagit stöd eller på annat sätt samverkat med stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Institut för Samhällsansvar
Organisationsnummer:802482-4321
Adress:
  • Klas Friberg
  • Haga Kyrkogata 18 C
  • 41123 Göteborg
Telefonnummer:0705-945458
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS