ÄNDAMÅL

Bereda understöd åt sådana i mindre goda ekonomiska omständigheter stadda efterlevande makar eller sambor samt barn efter anställda vid Göta hovrätt, vilka icke eljest kan få sina nödvändigaste levnadsbehov uppfyllda, eller, om dessa villkor ej kan uppfyllas, att bereda studiebidrag åt efterlevande barn efter anställda vid hovrätten, eller, om någon som uppfyller de ovan nämnda villkoren ej finns, ge bidrag till anställd för rehabilitering e.d.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göta hovrätts pensionsfond
Organisationsnummer:826002-1244
Adress:
  • Göta hovrätt
  • Box 2223
  • 550 02 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-156500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS