ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja näringslivet inom Nordals Härads Sparbanks närområde.

För att nå ändamålet har stiftelsen vida befogenheter. Stiftelsen ska kunna anpassa sig till rådande situation, och bör fungera under lång tid framåt. Stiftelsen kan t ex

1. Bidraga till att i närområdet befintliga företag utvecklas.
2. Underlätta och stödja att ännu icke i närområdet etablerade företag väljer att etablera sig här inom.
3. Stödja nyföretagsamheten i närområdet.
4. Verka för att företagsklimatet inom närområdet förbättras.
5. Anställa personal för rådgivning eller liknande som främjar ändamålet.
6. Fullgöra villkor eller önskemål som åsätts vid tillskott enligt stadgarna § 3 p2.
(”De medel som tillförs stiftelsen genom tillskott av kapital, genom bidrag till viss verksamhet eller visst projekt eller annan verksamhet”.)
7. Använda de tillgångar enligt stadgarna § 3
(”Stiftelsens tillgångar utgöres av:
1. det stiftelsekapital som tillskjuts vid stiftelsens bildande
2. /se ovan/
3. avkastning av stiftelsens tillgångar”.)
på det sätt som stiftelsen finner lämpligast för att uppnå målet.
8. Såsom delägare investera med riskkapital i företag med anknytning till närområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordals Härads Sparbanks Näringslivsstiftelse
Organisationsnummer:863001-1826
Adress:
  • Ute & Inne i Mellerud AB
  • Nordalsgatan 3
  • 464 31 Mellerud
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS