ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 4/5 utdelas till premier och/eller till någon verksamhet vid obligatoriska skolor för Noretområdet. Premierna skall utdelas till en eller flera elever företrädesvis på mellanstadiet. Studieintresse, idrottsintresse och gott kamratskap skall vara avgörande egenskaper. Samma anda bör ingå i den verksamhet vid skolan som kan få bidrag från fonden. Medlen skall vanligen utdelas en gång årligen, företrädesvis vid skolårets slut. Fördelningen av medlen skall ombesörjas av skolans kollegium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göran Karlströms minnesfond
Organisationsnummer:802480-6492
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 267 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS