ÄNDAMÅL

Kammarkollegiets beslut 1978-10-25 Att den för utdelning disponibla avkastningen fördelas proportionellt på skolorna inom förutvarande Hamrånge kommun, beroende på antalet elever vid skolorna. Att utdelningen skall användas företrädesvis för – Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit – Belöning till elev som ägnar arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott – Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola – Hjälp åt elev för studier eller för studieresor inom- eller utomlands – Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål – Förvärv av material eller andra saker

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hamrångeskolornas samfond
Organisationsnummer:885000-8775
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:187 710 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS