ÄNDAMÅL

Att stödja forskning och utveckling inom lantbrukets och skogsbrukets område – innefattande även åtgärder till skydd för miljön – genom att bl a ge utredningsuppdrag och resebidrag samt utdela stipendier och belöningar och på annat sätt bedriva och stödja forskning och utveckling inom nämnda område. Av fondens årliga nettoavkastning skall en tiondel läggas till fondens kapital medan resterande nio tiondelar må användas till fullföljande av fondens ändamål. Vad i denna del under ett år ev icke utnyttjas må användas något senare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Godsförvaltaren vid Näsbyholm Stig Anderssons fond
Organisationsnummer:817604-1237
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS