ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att utan vinstsyfte direkt eller indirekt, genom en av stiftelsen ägd organisation, exempelvis men ej begränsat till ett aktiebolag, verka som huvudman för Glunten Montessoriskola respektive Glunten Montessoriförskola som bedriver skolverksamhet, fritidshem och förskoleverksamhet med montessoripedagogisk inriktning.Stiftelsen stöder skolans verksamhet ekonomiskt och har det övergripande ekonomiska ansvaret för skolans drift och för att formulera verksamhetens mål. Stiftelsen har inget enskilt vinstsyfte.Stiftelsen får – för att främja syftet ovan – även bedriver annan verksamhet i sin organisation som styrelsen anser lämplig med hänsyn till Gluntens Montessoriskolas bästa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Glunten Montessoriskola
Organisationsnummer:802481-4926
Adress:
  • Janne Eklund
  • Ekeby Bruk 10A
  • 752 63  Uppsala
Telefonnummer:18560869
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS