ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om barns rättigheter, att medverka till förbättring av barns och ungdomars levnadsvillkor samt att inspirera fler att verka i barnkonventionens anda. Detta kan ske genom att skapa möjligheter för barn och ungdomar själva, för personal och organisationer, som arbetar med dessa frågor, att bilda nätverk och att samarbeta. Stiftelsens syften kan tillgodoses genom anordnande av seminarier och mötesplatser för utbildning, fortbildning, undervisning och forskning rörande metoder och praxis för förbättrade levnadsvillkor och för verkande för konventionens grundprinciper för barn och ungdomar. Stiftelsen kan bedriva egen verksamhet och kan också lämna bidrag och anslag till enskilda forskare och till prioriterade verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Global Child Forum
Organisationsnummer:802477-4583
Adress:
  • Storkyrkobrinken 2
  • 111 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:072-9647050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS