ÄNDAMÅL

Sedan stiftelsens styrelse bestämt storleken av det stipendium, som kan utdelas, ledigförklaras detta genom anslag i Lundellska skolans och Institutionen för kostvetenskaps lärarrum eller motsvarande. Härvid anges att all vid de båda läroanstalterna anställd personal har rätt anmäla sig som sökande till årets stipendium. Styrelsens beslut om utseende av stipendiat skall föreligga före april månads utgång och ofördröjligen anslås i båda läroanstalterna. Skulle den utsedde stipendiaten icke vara i tillfälle utnyttja stipendiet skall detta överflyttas på den av styrelsen i andra rummet uppförda sökanden. Då styrelsen utser stipendiat bör företräda lämna den sökande, vars resplan förefaller kunna vara till största gagnet för vederbörandes arbete vid läroanstalten. Undantagsvis kan stipendium tilldelas sökande med långvarig tjänst vid läroanstalten för rekreation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gemensamma resestipendiefonden
Organisationsnummer:802478-0085
Adress:
  • Nordea
  • Stiftelseadministration T644
  • 105 71 Stockholm
Telefonnummer:070-6201577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS