ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård av barn, främst vid barnavdelningen inom Gävle sjukhus, utveckling och utbildning av idrottande barn och ungdomar, forskning och undervisning kring barn och ungdomars miljö. Stiftelsen skall även främja spridandet av kunskap om och förståelse för de därmed sammanhängande frågorna, särskilt barn och ungdom. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till institutioner som barnavdelningen på Gävle sjukhus, enskilda personer, forskningsgrupper och liknande, med speciell inriktning på barn och ungdom. Anslagen kan avse såväl planering av olika projekt som genomförande av planlagda utvecklingsprojekt. Stiftelsen skall utdela stipendier för utveckling och utbildning till ungdomar verksamma inom ishockey och golf. Stiftelsen skall initiera, genomföra, bidraga till och i övrigt vara verksam med anordnande av upplysningsverksamhet inom dess ändamålsområde. Vidare skall den anordna arrangemang som kan ge bidrag mm till stiftelsen. Den kan även samverka med organisationer och liknande samt i övrig samverkan med olika grupper göra eller bidra till manifestationer som sprider kunskap och främjar information inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävle Sports and Future Foundation
Organisationsnummer:802426-6671
Adress:
  • Mats Bengtsson
  • Lövens Tä 22
  • 802 57 GÄVLE
Telefonnummer:026-12 14 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 511 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS