ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall en femtedel läggas till kapitalet, intill dess detsamma uppnått ett belopp av etthundratusen kronor. Återstående del av avkastningen skall årligen utdelas till sådan välartad och begåvad ungdom, tillhörande församlingen (Boda församling), som avses böra få möjlighet till fortsatt skol- eller annan utbildning. Enligt beslut från Kammarkollegiet 2014-01-29 upphävs de föreskrifter som anger att endast avkastningen får delas ut så att även kapitalet får användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gisslar Anders Svenssons stipendiefond
Organisationsnummer:802423-8464
Adress:
  • Rättviks pastorat / Rättviks kyrkoråd
  • Järnvägsgatan 10
  • 795 30 Rättvik
Telefonnummer:0248-736 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:108 798 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS