ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tionden läggas till fondkapitalet. Den disponibla avkastningen skall användas till hjälp åt handikappade (socialt, ekonomiskt, fysiskt eller psykiskt) och långtidssjuka inom förutvarande Gävle stad. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Hänsyn skall tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävle kommuns 3:e samfond
Organisationsnummer:885001-9384
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 320 631 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS