ÄNDAMÅL

Samfonden har bildats genom sammanläggning av 18 donationsfonder. Donationsurkunder och ursprungliga bestämmelser för ingående delfonder framgår av donationsbok förvarad på socialförvaltningen. Samfonden har bildats genom permutationsbeslut 1977-01-21 och 1978-10-25 (Gottfrida Sandströms fond). Permutationen innebär. att av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet, att den för utdelning disponibla avkastningen används för bidrag till behövande ensamstående kvinnor inom förutvarande Gävle stad, att bidragen utgår i storleksmaximerade belopp som hjälp till reaktionsresor eller inköp av trivselskapande föremål, att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel, att vid disposition av avkastningen från samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig samt att de kvinnor som vid tiden för permutationsbesluten får pension från fonden skall erhålla sådana så länge de lever (denna att-sats gäller endast Gottfrida Sandströms fond).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävle kommuns 1:a samfond
Organisationsnummer:802425-4057
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 637 675 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS