ÄNDAMÅL

Samfonden har bildats genom permutationsbeslut den 21 januari 1977. Permutationsbeslutet innebär: Att av fondens årliga avkastninmg skall minst 10 % läggas till kapitalet, att ändamålet för samfonden skall vara bidrag till behövande barn och ungdomar inom förutvarande Gävle stad. Avkastningen skall användas till storleksmaximerade bidrag till handikappade eller utvecklingsstörda barn och avses skola stödja trivselskapande aktiviteter, att avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel samt att vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävle kommuns 2:a samfond
Organisationsnummer:885000-9112
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 237 034 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS