ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att halva räntan av kapital, kommer vid varje lästermins slut att utdelas såsom stipendium till en studerande vid Lunds Universitet, vilken utmärker sig för flit och kunskap uti naturalhistorien, och i synnerhet de delar därav, vilka befinnas uti mina, till universitetet överlåtna, så kallade Gyllenkrookska samlingarna, och om vilkas vårdande det bör åligga den utnämnde stipendiaten, att under pågående termin, med beredvillighet tillhandagå tjänstförrättande zoologie-professorn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G. Gyllenkrooks donation
Organisationsnummer:802479-3377
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS