ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är hjälp till handikappade medlemmar i DHR:s Bollnäsavdelning i Bollnäs kommun. Ekonomisk hjälp ur stiftelsens fond kan utgå till medlem som är i behov av att vistas på någon av DHR:s anläggningar (Dellenborg, Årevidden m.fl.) eller är i behov av vila, rekreation, miljöbyte på annat ställe; stipendium till handikappad ungdom för dennes yrkesutbildning eller genomgång av ex. folkhögskola; bidrag till medlemmars resor till ex. Årevidden, Dellenborg; bidrag till tekniska hjälpmedel för vilka stat, landsting eller kommun ej ansvarar; bidrag till att bereda medlemmar trivsel, glädje vid något enstaka medlemsmöte, ex. jubileumsmöte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G Peijrons minnesfond
Organisationsnummer:886501-1947
Adress:
  • DHR Bollnäsavdelningen
  • Heden 126
  • 821 31 BOLLNÄS
Telefonnummer:070-219 82 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:153 146 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS