ÄNDAMÅL

I syfte att medverka till etableringen och driften av, samt verksamheten vid, den svenska delen av sekretariatet för the Alliance globala forskningsprogram Future Earth (”The Swedish Hub of the Global Secretariat of Future Earth”), utfäster vi oss härmed att avskilja ett kontant belopp på nio (9) miljoner SEK till en självständig förmögenhet. Stiftelsen må även bidra till driften och verksamheten vid sekretariatet för the Alliance´ globala forskningsprogram Future Earth i andra länder. Stiftelsen får tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att, under minst sex år och på ansökan från the Alliance, utge bidrag ur sin förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Future Earth Sverige
Organisationsnummer:802479-1892
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 10405 Stockholm
Telefonnummer:86739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS