ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att främja vetenskaplig forskning, forskarutbildning och annan utbildning i ämnet redovisning samt debatt inom detta ämnesområde. Med ämnet redovisning avses bland annat extern finansiell rapportering inklusive hållbarhetsfrågor, redovisningsbaserad finansiell analys, ekonomistyrning, revision och värdering inom ramen för alla typer av verksamhet, samt rättsregel av betydelse för redovisning och därtill angränsande ämnen. Forskningen och utbildningen skall vara inriktad på hur redovisning fungerar och kan användas, samt att med hjälp av olika vetenskapliga metoder belysa nationella och internationella aspekter av ämnet. Stiftelsen skall tillgodose syftet genom att efter ansökan och u sin förmögenhet utge ekonomiska bidrag till föreningen Accounting och Financial Management Center of Excellence (ACE), eller till forskare verksamma vid denna förening, till bestridande av kostnader för följande verksamheter bedrivna inom föreningen:- vetenskaplig forskning, forskarutbildning och annan utbildning i ämnet redovisning,- skapa och upprätthålla kontakter med akademier, forskningsinstitut, forskare och lärare inom ämnet redovisning såväl i Sverige som utomlands,- skapa och upprätthålla kontakter med den privata och offentliga sektorn med relevans för redovisningsämnet,- medverka i debatten om redovisningens roll i samhället.Förmögenheten får dock inte vara förbrukad före utgången av år 2030.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för ACE
Organisationsnummer:802480-2806
Adress:
  • Box 6501
  • 113 81 Stockholm
Telefonnummer:070-3249993
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS