ÄNDAMÅL

Avkastningen får användas

a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,
b) till täckande av kostnad av eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,
c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,
d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt
e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen av frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Kristina Dahlins Frisängsfond
Organisationsnummer:802482-2135
Adress:
  • ÅmÃ¥ls kommun, ekonomienheten
  • Box 62
  • 66222 Ã…mÃ¥l
Telefonnummer:053217000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS