ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning används till en eller flera pensioner till behövande manliga eller kvinnliga medlemmar av adeln med företrädesrätt för medlemmar av officersfamiljer. Innan dylik pensionsutdelning första gången äger rum må enligt direktionens bedömande fondens avkastning under viss tid läggas till kapitalet till dess detta uppnått ett för sitt ändamål lämpligt belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Thyra von Schevens Fond
Organisationsnummer:802002-9370
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS