ÄNDAMÅL

Att kapitalet alltid skall förblifva oförminskadt och räntan derå, sedan afdrag skett för förvaltningskostnad och dylikt, tilldelas min Gud-dotter, Fröken Katarina (Kate) Adéle Elisabeth von Post så länge hon lefver samt efter hennes död lemna åt någon i behof varande, helst ogift dam af adlig familj, hvarvid skall iakttagas att i främsta rummet sådana som äro med beslägtade på min moders sida och dernäst slägtingar å min faders sida böra hafva företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Adèle Bildts fond
Organisationsnummer:802000-3375
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS