ÄNDAMÅL

Långsiktigt främjande av idéutveckling och opiniionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd genom att i egen regi, genom dotteraktiebolag eller i samverkan med andra, bedriva idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomi, fri företagsamhet och hög tillväxt, ävensom därutöver främja sitt syfte genom att anslå medel till nystartade verksamheter eller verksamheter under uppstart under förutsättning att verksamheten ifråga har en inriktning som står i överensstämmelse med Stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fritt Näringsliv
Organisationsnummer:802412-9374
Adress:
  • Box 3037
  • 103 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58789800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS