ÄNDAMÅL

Att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål samt dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till de personer som varit föremål för stiftelsens omsorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Organisationsnummer:802006-1597
Adress:
  • Box 170
  • 101 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633703
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS