ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål samt dels, om särskilda skäl föreligger, för fortsatt stöd under begränsat antal år till personer, som varit föremål för stiftelsens omsorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm – Samfond för diverse donationer
Organisationsnummer:802410-5432
Adress:
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633703
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS