ÄNDAMÅL

Denna fond är avsedd att bereda ekonomiskt understöd till avlidna frimurarebröders behövande änkor och vuxna oförsörjda döttrar, företrädesvis genom upplåtande av fria bostäder. Av fondens avkastning må högst 3/4 årligen utdelas såsom understöd under det att resten skall läggas till kapitalet, till dess fondens kapitalbelopp uppnått den storlek att det kan anses räcka till uppförandet av en byggnad, innehållande lämpliga, bekväma bostadslägenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frimanska Änkehusets Donation
Organisationsnummer:802425-7399
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 978 929 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS