ÄNDAMÅL

Den årliga behållna räntan, sedan en för hundradet av kapitalet årligen blivit besparad till fondens förökande, skall användas till understödjande av pensioneringen från Vadstena adliga jungfrukassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrarna Duwalls Fond
Organisationsnummer:802000-6980
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS