ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att: förebygga och minska mobbing, våld och diskriminering i skola och samhälle, förebygga och minska annat fysiskt och psykiskt våld, sprida humana, demokratiska och jämlika värderingar, sprida kunskap om mobbing för ökad förståelse och eftertanke.Att hjälpa så många skolor som möjligt att starta upp ett fungerande kompisstödjarsystem och en handlingsplan mot mobbing, för att på sikt få en skola med förbättrad psykosocial miljö, i synnerhet när det gäller mobbing.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friends
Organisationsnummer:802408-7622
Adress:
  • Dalvägen 14
  • 169 56 Solna
Telefonnummer:08-54551990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS