ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/4 av årlig avkastning lagts till kapitalet, mina barn eller deras avkomlingar i rätt nedstigande led, vare sig födda i Sverige eller utlandet, män och kvinnor som studera vid Lunds Universitet, skola i främsta rummet komma i fråga vid stipendiets tillsättande, om de i övrigt därtill visar sig värdiga att därnäst studenter, manliga eller kvinnliga, som äro födda i Lunds samhälle äro berättigade till stipendiets åtnjutande; att stipendiat skall visa sig hava håg och fallenhet för studier samt föra ett oklanderligt leverne och kristelig vandel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friedrich och Elisabeth Eggelings stipendium
Organisationsnummer:802479-4102
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS