ÄNDAMÅL

att förvalta och bevara Kulturminnet av Prinsessan Eugenies Fridhem,

att förvalta berörda egendom samt den egendom som framdeles kan förvärvas av eller tillfalla stiftelsen,

att med dessa medel verka för en fortsättning av Prinsessan Eugenies arbete med praktisk kristendom i likhet med den grundval och målsättning som angivits i ”Stadgar för KFUK och KFUM´s Riksförbund § 3 och 4” av år 1966,

att driva pensionatrörelse i kristen miljö,

att driva kaffestuga i fin naturmiljö samt

att anordna konfirmationsläger, vandrarhem o dyl.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fridhem
Organisationsnummer:834000-7593
Adress:
  • Högklint Högklintsvägen 54
  • 62261 VISBY
Telefonnummer:0498-296018
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS