ÄNDAMÅL

Räntan ska till kyrkostämmans förfogande användas till behövande af lindrande af nöd inom församlingen till fattigas och sjukas vård och understöd m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik och Nannas minnesfond
Organisationsnummer:872400-5593
Adress:
  • Filipstads församling
  • Box 16
  • 682 21 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-187 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 531 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS