ÄNDAMÅL

Räntan skall utdelas till en välartad och flitig lärjunge som visat håg och fallenhet för naturhistoria, särskild zoologi eller botanik och går i någon av dem tre sista klasserna. Kan behållas av samma mottagare högst fyra år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Filosofie Doktor Sven Hardins premiefond
Organisationsnummer:802480-5106
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:152 941 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS