ÄNDAMÅL

Att bereda bostad på billiga villkor åt obemedlade ensamstående kvinnor och huld och vård till deras barn, huvudsakligen till sådana arbetande mödrar, som efter vistelse å barnbördshus, spädbarnshem och dylika inrättningar hava behov av skydd för sig själva och sina barn.

Ansökningar tas emot året runt genom vanligt brev eller mail

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredric Eens Minne
Organisationsnummer:802004-8016
Adress:
  • Engellau
  • Odengatan 91
  • 113 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-322634
Ansökningstid:1 januari — 31 december
Kontaktperson:Filip Engelau
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS