ÄNDAMÅL

Att främja kulturminnesvård, utbildning, hjälp till ungdom och äldre mm. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas genom att bl. a., Ge bidrag till föreningar i Seglora socken. Ge bidrag till Seglora gamla kyrka i Stockholm. Överta gravbrevet och ansvaret för skötsel av graven med beteckningen 020 115-119 på Seglora kyrkogård. Kan gälla även annan grav. Ge bidrag till forskning, vård mm beträffande ögonsjukdomar, cancer etc, till organisationer som ”läkare utan gränser” eller liknande. Ge bidrag till studier, studieresor etc. Ge bidrag för att öka äldres, företrädesvis i Seglora, trivsel etc. Ge bidrag till bevarande av på Ingeshults gamla skolas upptagningsområde belägna minnesmärken etc och för att i samma syfte ordna rundturer, visningar med mera. Som uppmuntran utdela pris för någon kulturell gärning. Bidrag från stiftelsen skall i första hand ges till personer, som är bosatta inom Seglora socken eller Borås kommun eller som varit bosatta där eller sådana personers efterkommande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per Marbys stiftelse för kulturvård
Organisationsnummer:802478-0895
Adress:
  • Eva Marby
  • Ulfsparregatan 26
  • 416 57 Göteborg
Telefonnummer:0708-463416
E-post:ordforande@stiftelsenpermarby.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Eva Marby
Tillgångar:6 422 037 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS