ÄNDAMÅL

Till Laholms stad skall utgå ett belopp av Tjugotusen /20000/ kronor, för att staden medelst hjelp af dessa medel skall bli i tillfälle att å stora torget anbringa en vattenfontän, som enligt min mening skulle förtaga det nakna och ödsliga utseende, som stora torget i Laholm företer. Dessa medel skola omhänderhafvas af Magistraten och Stadsfullmäktige. I Laholms Sparbank skall insättas ett belopp af femtusen /5000/ kronor, hvilket belopp der skall orubbat innestå. Årliga räntan af detta kapital skall användas till underhåll af och driftkostnad för i punt 1 och 3 omnämnda vattenfontän. Räntan får icke af staden användas för annat ändamål. Möjligen blifvande överskott skall innestå till framtida behof.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans Bylanders Fontänfond
Organisationsnummer:802479-2353
Adress:
  • Humlegången 6
  • 312 80 Laholm
Telefonnummer:0430-150 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS