ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att detta stipendium skall tillfalla en studerande av Skånska nationen, som är sinnad att göra tjänst vid Kongl. Academiens Bibliothek. Det utbetalas två gånger om året, vid varje termins slut. Därtill bör utses en studerande, som gjort sig känd för gudsfruktan och goda seder samt är flitig och skicklig. Den studerande må uppbära det så länge han eller hon tjänstgör vid Bibliotheket och intill dess han eller hon därmed upphör, eller befordras till vice Bibliothecarius.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrich von Hermanssons stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3351
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS