ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera utbildning, forskning, innovationer och utveckling på ett sådant sätt att entreprenörskap, hållbar utveckling, befolkningstillväxt, kompetens, hälsa och gemenskap i bygden stöds och utvecklas.
Målet för Stiftelsens verksamhet är att den bofasta befolkningen ökar i bygden, samt att möjligheterna till arbete, utbildning och boende för människorna i bygden förbättras.
I första hand ska sådan utbildning, forskning, innovation och hållbar utveckling ske i bygden, samt i andra hand bedrivas eller tillgodoses inom ramen för Linneuniversitetet.
Stiftelsen ska särskilt stödja projekt i Påskallaviksbygden, som syftar till:
– att barns och ungdomars utveckling främjas i bygden
– att nya arbetstillfällen skapas i bygden
– att verka för att seniorboenden byggs så att äldre kan återvända till sin hembygd och att redan bofasta seniorer kan bo kvar i bygden
– att flera ungdomar återvänder till hembygden efter sina studier
– att flera människor bosätter sig permanent i bygden
– att verka för att en hantverks- och teknikfolkhögskola utvecklas i bygden
– att verka för att ett innovations- och forskningscentrum inrättas i området
Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler och riktlinjer som styrelsen beslutar om.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Framtidens Påskallavik
Organisationsnummer:802482-4214
Adress:
  • Jan Lennartsson
  • Torggatan 44
  • 745 30 Enköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS