ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Atlas Antibodies-Koncernen genom: (i) att, direkt eller indirekt, äga och förvalta finansiella instrument i en eller flera enheter inom Atlas Antibodies-koncernen; (ii) att mot betalning sälja sådana instrument till nyckelpersoner inom eller kopplade till Atlas Antibodies-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitamentprogram för Atlas Antibodies-koncernen; (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument från befintliga och före detta nyckelpersoner inom eller kopplade till Atlas Antibodies-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitamentsprogram för Atlas Antibodies-koncernen, eller från annan inom ramen för ingångna avtal avseende incitamentsprogram för Atlas Antibodies-koncernen; samt (iv) att inhämta finansiering för sin verksamhet.

Stiftelsens kapital får användas för att främja Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Atlas Antibodies MSPV
Organisationsnummer:802482-4206
Adress:
  • Atlas Antibodies AB
  • Voltavägen 13
  • 168 69 Bromma
Telefonnummer:08-545 958 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS