ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet kapell i Forsnäs, Råneå socken, och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Forsnäs kapell
Organisationsnummer:897000-9257
Adress:
  • Råneå Församling
  • Västerlångvägen 6
  • 955 32 Råneå
Telefonnummer:0924-577 50
E-post:ranea.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS