ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att öka kunskaperna om jämställdhet inom idrotten och vidare framåt verka för en jämställd idrott. Detta ska göras genom engagemang inom vetenskapligt arbete, lobbyarbete, opinionsarbete, stipendier och kontanta bidrag, driva och stötta sociala projekt och på bästa möliga sätt arbeta för att öka jämställdheten inom idrotten nationellt och internationellt. Stiftelsen finner även ett intresse av att göra detsamma för samtliga diskrimineringsgrunder. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att stödja stiftelsens verksamhet. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom oss upprättat upprop som ska tillkännages fenom offentliggörande på Umeå IK FF:s hemsida samt genom nyhetsbrev och mejlutskick från styrelsen. Pengar som inflyter skall bilda en förmögenhet som främjar det ovan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen FairPay Foundation
Organisationsnummer:802477-6182
Adress:
  • Marika Hjerpensköld
  • Tallvägen 24
  • 907 38 Umeå
Telefonnummer:070-1937959
E-post:marika@pspondus.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 308 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS