ÄNDAMÅL

Att verka för en långsiktig ägarspridning i Samtrafiken i Sverige AB (—).
Stiftelsen ska främja sitt i ingressen angivna syfte genom att via ett av stiftelsen helägt dotteraktiebolag äga och förvalta aktier i Samtrafkiken i Sverige AB och att genom överlåtelse och förvärv av dessa aktier erbjuda inträde för nya intressenter i Samtrafiken i Sverige AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för utveckling av kollektivtrafiken i Sverige
Organisationsnummer:802477-4658
Adress:
  • Samtrafiken i Sverige AB
  • Centralplan 3
  • 111 20 Stockholm
Telefonnummer:08-402 72 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS