ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att främja utbildning och andra personalvårdande insatser för personal anställda inom Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som varit fast anställd inom Transplantationscentrum under minst sex månader.
Av avkastningen ska minst 80 procent delas ut i form av bidrag till en eller flera anställda eller till grupp av anställda. Med avkastning avses stftelsens resdovisade nettovinst inklusive realisationsvinster.
Stiftelsen får även dela ut det tillskjutna fondkapitalet. Denna utdelning får årligen maximalt uppgå till 10 procent av det tillskjutna kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för utbildning och annan personalvård för anställda inom Transplantationscentrum
Organisationsnummer:802481-7416
Adress:
  • Per Lindnér
  • Förtroligheten 29
  • 412 70 Göteborg
Telefonnummer:0705-548400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS