ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja en specialanpassad undervisning, utbildning inom sjukvården och äldreomsorgen så att bristen på vårdpersonal minskar i dom nordiska länderna där stiftelsens ändamål är att:

Främja språkkunskaper så fler personer kan arbeta inom sjukvården och äldreomsorgen i dom nordiska länderna.
Främja utbildningsinsatser främst till kvinnor så dom kan få en behörig utbildning i dom nordiska länderna inom sjukvården och äldreomsorgen.
Främja projekt och innovationer som är inriktade på utvecklingen till att hjälpa patienter.
Främja projekt och innovationer som går i enlighet med stiftelsens syfte.
Dela ut stipendium till personer som har haft stor betydelse för utvecklingen av sjukvårdssektorn.
Driva egna Project som går i enlighet med stiftelsens syfte.
Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna jämte avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nurse Aid Scandinavia
Organisationsnummer:802481-6624
Adress:
  • Högalidsgatan 30 B
  • 117 30 Stockholm
Telefonnummer:070-050 86 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS