ÄNDAMÅL

Ändamålet med Stiftelsen för stöd till skatterättslig forskning i Stockholm är att företrädesvis lämna stöd för att förbättra och utöka den skatterättsliga vetenskapliga forskningen samt möjlighet att föra ut forskningsresultat till det praktiska rättslivet inom ramen för Skatteavdelningen vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska Institutionen, Stockholm universitet.Stöd ska företrädesvis avse skatterättslig forskning som bedrivs vid Skatteavdelningen SCCL och därtill knutna forskare. Stöd kan lämnas till Skatteavdelningen eller direkt till enskilda forskare i form av forskningsstipendium. Vid enstaka tillfällen kan stiftelsen även lämna stöd för annan vetenskaplig forskning med anknytning till juridiska fakulteten, Stockholms UniversitetStiftelsen äger rätt att genom andra åtgärder än de i punkt 2 nämnda förverkliga sitt ändamål.För främjande av stiftelsens huvudsakliga ändamål får såväl kapital som avkastning tas i anspråk. Stiftelsens kapital får dock aldrig understiga 100 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för stöd till skatterättslig forskning vid Stockholm Centre for Commercial Law
Organisationsnummer:802480-1378
Adress:
  • Helena Robertsson, EY
  • Box 7850
  • 103 99 Stockholm
Telefonnummer:070-648 94 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS