ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exklusive overhead, som är förknippade med i detta förordnande angiven forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg (Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg). Styrelsen får besluta om att ge bidrag enligt första stycket även ur avkastning i form av realiserade kapitalvinster, förutsatt dock att marknadsvärdet på förmögenheten inte därmed nedgår under det ursprungligen tillskjutna kapitalet efter justering för inträffad förändring i penningvärdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Torsten Söderbergs Forskningsprofessur i ekonomi och rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg
Organisationsnummer:802479-8418
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • GÖH420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-7866703
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 789 154 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS