ÄNDAMÅL

För understödjande af manskvartettsången i Eksjö. Af den årliga räntan häro bör c:a tredjedel tillkomma sånglärare c:a en tredjedel användas för bestridande af hyra, inköp af musikalier, notskriftning m.m samt c:a en tredjedel till understöd för möjligen behöfvande sångare. Kvartettsångarnes antal bör vara fyra, högst åtta, som sjelfva årligen välja sånglärare och bör kvartettsången utföras så att den tillfredsställer såväl sångarna sjelfva, som åhörande; af sånger torde särskildtC.M Bellmans, O Lindblads och G Wennerbergs inöfvas. Skulle icke någon manskvartett som uppfyller dessa bestämmelser här förekomma skall räntan å fonden tilläggas kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kvartettsången i Eksjö (C G Svenssons fond)
Organisationsnummer:802479-7253
Adress:
  • Eksjö kommun
  • Ekonomiavd
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 557 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS